top of page

רשימת המשאלות של קרן אור

אנא בחר לתרום לשירות או לפריט מתוך רשימת המשאלות שלנו.

אתה בוחר שירות או פריט. אנו מעבדים ושולחים את ההזמנה שלך.

הפריט או השירות מוכנס בהקדם לשימוש טיפולי.

אתה יכול לשנות חיים. לחץ על אחד הפריטים שלהלן על מנת להביא לשינוי.

    bottom of page