top of page

השארת ירושה

הבטח את הירושה שלך ואת עתידם של ילדי קרן אור

יתרונות של נתינה מתוכננת

מתנה באמצעות הצוואה או העיזבון שלך מאפשרת לך להותיר ירושה אשר משקפת את האמונות שלך תוך כדי השפעה על העתיד של הילדים העיוורים בעלי המוגבלויות המרובות שלנו. איזו ירושה טובה יותר תוכל לדמיין לעצמך?

התייעץ עם יועץ המס שלך לצורך הדרכה ספציפית המתאימה למצבך.

אל תהסס להתקשר אלינו ישירות על מנת לקבוע פגישה לדון בתכניות הפוטנציאליות שלך.

Keren Or sign

 

הורשה לצדקה

מתנה באמצעות הצוואה או העיזבון שלך מאפשרת לך להותיר ירושה אשר משקפת את האמונות שלך תוך כדי השפעה על העתיד של הילדים העיוורים בעלי המוגבלויות המרובות שלנו. איזו ירושה טובה יותר תוכל לדמיין לעצמך?

התייעץ עם יועץ המס שלך לצורך הדרכה ספציפית המתאימה למצבך.

אל תהסס להתקשר אלינו ישירות על מנת לקבוע פגישה לדון בתכניות הפוטנציאליות שלך.

הורשה לצדקה

הורשה לצדקה לקרן אור מאפשרת לך להשאיר ירושה לאורך זמן ולהשפיע על איכות החיים של ילדים עיוורים ובעלי מוגבלויות מורכבות. מתנות ניתן לקבוע כקצבאות צדקה אשר מספקות הכנסה לאורך החיים או כירושה מתוך עיזבון.

יש מגוון דרכים להבנות את הירושות הללו וניתן לתפור אותן בהתאם לצרכים האישיים:

הורשת מתנות יכולה להיעשות כהורשה ספציפית, שהינה הורשה שמעניקה סכום כסף, רכוש מסויים, או אחוז בעיזבון לקרן אור.

הורשת יתרת העיזבון (residuary bequests), מעניקה את הנכסים שנותרו בעיזבון לאחר שכל הירושות הספציפיות נעשו, או שיעור מנכסים אלה, לקרן אור.

הורשה מותנית, פירושה להותיר מתנה עבור קרן אור במידה שמוטב אחר, כגון קרוב משפחה או חבר, כבר אינו בחיים. ניתן גם לציין את שמו של קרן אור כמוטב בקרן נאמנות, בחשבון פרישה או בפוליסת ביטוח.

תכנון עיזבון

מתנה מתוכננת ממקסמת את ההשפעה של מתנה לקרן אור ומצמצמת למינימום את ההשפעה של המתנה על העיזבון. ירושות המשולמות על ידי עיזבון לרוב אינן כפופות למסי עיזבון.

מניות שערכן עלה (Appreciated Stock and Bonds)

הימנע מתשלום מס רווחי הון על מכירת מנייה שערכה עלה

קבל ניכוי מס הכנסה על מתן צדקה

קרנות למתן צדקה (Donor Advised Funds)

אתה יכול לעשות שימוש בקרנות למתן צדקה על מנת לחלק מתנות למספר ארגוני צדקה, כולל לקרן אור

צור מכשיר גמיש לצורך מתן צדקה אחת לשנה

קבל ניכוי מס הכנסה על מתן צדקה בשנת מתן המתנה שלך

התקשר היום על מנת לגלות איך להתחיל לתכנן את מתן מתנת הירושה שלך.

המרכז של קרן אור בירושלים לילדים עיוורים ובעלי מוגבלויות מרובות

השדרה השביעית 350, סוויטה 701 ניו יורק, ניו יורק 10001

www.Keren-Or.org 212.270.0534

FreeWill

קרן אור ו FreeWill יצרו שותפות על מנת לספק דרכים חדשות להחזיר לחינוך ולטיפול בילדים בישראל, שהינם בעלי לקויות ראייה ולקויות קוגניטיביות, ומוגבלים מבחינה התפתחותית ו / או גופנית.

הכן צוואה

קרן אור יצרה לאחרונה שותפות עם FreeWill כדי לתת לך הזדמנות לכתוב צוואה תקפה מבחינה משפטית, בחינם!

מדוע אני זקוק לצוואה? אפילו אם אתה מתכנן לחיות עד 150 שנה ויותר, צוואה היא הדרך היחידה:

לחסוך למשפחתך קשיים וסיבוכים על ידי מתן הוראות מדוייקות לגבי הטיפול בעיזבונך

להשאיר ירושה למטרות החשובות לך ביותר!

יצירת צוואה היא דבר פשוט. בקר ב FreeWill.com/Keren-Or, בחר את הסכום שהיית רוצה להותיר לקרן אור וצור ירושה שתגיע לילדים אשר הכי זקוקים לעזרתך.

תרום תרומה מוכרת מתוך קופת הגמל בניהול אישי שלך

יש לך כבר צוואה? אתה בן 70.5 או יותר? יש לך קופת גמל מסורתית בניהול אישי?

אם השבת ב"כן" לכל השאלות שלעיל, אתה מחוייב לבצע חלוקה מינימלית נדרשת (Required Minimum Distribution) בכל שנה. אך, אם אתה נותן חלק מהחלוקה המינימלית הנדרשת שלך לצדקה, אתה יכול לבצע חלוקה לצדקה, פטורה ממס (Qualified Charitable Distribution). חלוקה לצדקה היא תמיד פטורה ממס, ללא קשר להאם אתה כולל פירוט בהחזר המס שלך.

FreeWill מקל עליך! פשוט בקר ב FreeWill.com/QCD/Keren-Or והשתמש בכלי שלנו על מנת לחשב כמה ברצונך לתת לקרן אור מתוך קופת הגמל בניהול אישי שלך. זה חשוב לילדים אשר הכי זקוקים לכך.

freewill logo
bottom of page